Ridders en Barbaren

3 Favoriet

Twee bendes staan tegenover elkaar. Met elke commando komen ze dichter bij elkaar of verder van elkaar af te staan. Welke bende vangt de meeste tegenstanders?!

Lees verder
Uitleg:

Verdeel de groep in twee teams. De ene groep is het Ridderleger en de andere groep de Barbarenmacht. Stel de twee teams tegenover elkaar op. Zorg dat er tussen beide teams ongeveer 20 meter vrije ruimte is en dat de startlijnen duidelijk zijn aangegeven. Alle spelers uit eenzelfde team staan nu naast elkaar en vormen 1 grote aanvalslinie. De spelleider roept nu: "Ridders, 5 stappen vooruit!". Alle ridders doen nu 5 stappen vooruit en roepen zo hard als ze kunnen: Één, Twee, Drie, Vier, Vijf !!"(Bij elke stap tellen ze mee). Vervolgens roept de spelleider bijvoorbeeld: "Barbaren, 3 stappen vooruit!". Alle barbaren doen nu 3 stappen vooruit en tellen weer hardop mee. De twee gevechtslinies komen steeds dreigender naar elkaar toe (de spelers mogen ook grommen en aanvalsgeluiden maken zolang ze maar goed blijven luisteren naar de spelleider en 1 lijn blijven vormen). Wanneer de spelleider roept: "Ridders, Aanvallen!!" mogen alle ridders proberen de barbaren te tikken. De barbaren proberen zo snel mogelijk in veiligheid te komen door achter hun eigen startlijn te gaan staan. Alle spelers die zijn getikt behoren nu toe aan de andere partij. De legers zijn nu ongelijk verdeeld en het strijdmarcheren begint weer opnieuw. Iedereen moet goed blijven opletten want niemand weet wie er de volgende keer moet gaan aanvallen...Het spel eindigt wanneer een van de teams helemaal is leeg geroofd.

Variaties:

De spelleider kan ook de opdracht geven om achteruit te lopen of het nog moeilijker te maken door ze naar links of naar rechts te laten verplaatsen. Als ultieme opdracht kan de spelleider ook de twee linies door elkaar laten lopen zonder aan te vallen. De teams komen dan aan de zijde van de vijand terecht. Wanneer er dan wordt aangevallen moet iedereen eerst langs de vijand om in veiligheid te geraken.

Benodigdheden:

Geen

Spelgegevens:

Maximum spelers 70
Leeftijd: 4 - 15 jaar
Speltype: Samenwerkingsspel, Ren-/Tikspel
Omgeving: Heide/Veld, Straat/Plein
Tijdsduur: 5 - 30 minuten
Intensiteit: Beetje bewegen
Ingestuurd door: testtt